Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej przekazała stronie polskiej 11 kolejnych tomów akt śledztwa. Główna Prokuratura Wojskowa Rosji prowadziła dochodzenie w sprawie mordu NKWD na polskich oficerach wiosną 1940 roku w latach 1990-2004.

Jak dowiedziała się PAP ze źródła w Prokuraturze Generalnej, w przekazanych dokumentach znajdują się m.in. informacje o miejscach pochówku ofiar zbrodni katyńskiej.

Akta rosyjskiego śledztwa w sprawie Katynia liczą 183 tomy, z czego 36 objętych zostało klauzulą "tajne" i "ściśle tajne", a 80 - do "użytku służbowego". 67 tomów to materiały jawne. Rosja przekazała Polsce do dziś 137 tomów akt - 67 tomów jawnych i 70 - z adnotacją "do użytku służbowego".

Szef głównego zarządu międzynarodowej współpracy prawnej Prokuratury Generalnej FR Saak Karapetjan, który przekazał akta, poinformował, że niektóre z materiałów były tajne. Karapetjan dodał, że w miarę odtajniania kolejnych akt będą one przekazywane stronie polskiej.

Akta odebrała radca ambasady RP w Moskwie Longina Putka.