Trwają próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dziś uczniowie zmierzą się z matematyką. Tuż po godz. 9 na RMF24 znajdziecie arkusze egzaminacyjne.

W środę rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W pierwszym dniu odbył się egzamin z języka polskiego. W czwartek uczniowie zmierzą się z matematyką, a w piątek czekają ich języki obce

Harmonogram próbnego egzaminu ósmoklasisty

  • 17 marca (środa), godz. 9:00 - język polski,
  • 18 marca (czwartek), godz. 9:00 - matematyka,
  • 19 marca (piątek), godz. 9:00 - języki obce nowożytne.

Egzaminy co do zasady przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym.

Udział szkół i uczniów w próbnym egzaminie jest dobrowolny.

Po co egzaminy próbne?

Dyrektor CKE Marcin Smolik przypomina, że próbne egzaminy ósmoklasisty powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił Smolik.

W związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą wyjątkowo przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. To zawężony katalog wymagań. Tak też zostały przygotowane arkusze.

Co daje zdanie egzaminu ósmoklasisty?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Dowiedz się więcej o egzaminie ósmoklasisty: Egzamin ósmoklasisty 2021. Wszystko, co powinieneś wiedzieć