Egzamin ósmoklasisty 2020 z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9:00. Z informacji przekazywanych sobie przez uczniów w mediach społecznościowych oraz od osób, które mają za sobą egzamin wynika, że wśród lektur pojawiły się „Quo vadis” oraz „Artysta”. Po opublikowaniu przez CKE arkuszy na rmf24.pl znajdziecie przykładowe odpowiedzi.

Dziś wystartowała trzydniowa sesja egzaminacyjna dla uczniów klas ósmych. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Na początek uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Mieli na to 120 minut (dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, czas może być przedłużony do 180 minut).

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni. Jutro uczniowie będą rozwiązywać zadania z matematyki. W środę zmierzą się z testem z języka obcego. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.

W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych.

Wynik egzaminu ósmoklasisty - uczniowie poznają do 31 lipca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Egzamin ósmoklasisty. Arkusze CKE i odpowiedzi

Szybko poszło. Nie było tak źle - mówiły po zakończonym egzaminie lubelskie ósmoklasistki. Nawet łatwe. A tematy? "Quo vadis" i "Artysta". Była i rozprawka i przemówienie. Dało się ogarnąć - dodawały z uśmiechem.

Na TT pojawiały się natomiast wpisy:

Cytat

QUO VADIS I ARTYSTA jako lektury TEMAT WYPRACOWAŃ - PRZEMOWIENIE O TYM CZY KSIĄŻKI DAJA MĄDROŚĆ OPOWIADANIE O SPOTKANIU Z BOHATEREM I ILE CIE ON NAUCZYŁ #egzaminosmoklasisty2020 nie ma za co"

Cytat

Było Quo vadis i artysta. Przemówienie czy warto czytać i opowiadanie, że spotkaliśmy bohatera lektury i czegoś nas nauczył #egzaminósmoklasisty

Arkusze CKE z zadaniami z języka polskiego powinny pojawić się na naszej stronie tuż po godzinie 14:00. 

Odpowiedzi na poszczególne pytania specjalnie dla Was przygotują polonistki ze szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie: pani Anna Lech i Agnieszka Rosochacka-Wójtowicz. Rozwiązania sukcesywnie będziemy publikować w naszym serwisie.

Na naszym profilu na Facebooku i raporcie Egzamin ósmoklasistów nauczyciele na żywo wyjaśnią poszczególne zagadnienia. Bądźcie z nami!


Egzamin ósmoklasisty w specjalnym reżimie sanitarnym

W wytycznych zapisano, że na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.

W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Rodzic lub opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zadający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku.

Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się - jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie - przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Specjalne zasady podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty

Egzamin dla ósmoklasistów przeprowadzany po raz drugi


  Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany jest po raz drugi.

W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).