Od dzisiaj Białorusini mogą wjeżdżać do Polski na podstawie wiz wydanych zarówno w celach turystycznych, jak i w celu udziału w programie przeznaczonym dla przedsiębiorców Poland.Business Harbour - wynika z rozporządzenia MSWiA dot. ograniczeń na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie podpisane przez podsekretarza stanu w MSWiA Bartosza Grodeckiego ogłoszono w Dzienniku Ustaw w środę, a zmiany weszły w życie dzień później. Dwie z nich mają związek z kryzysem politycznym na Białorusi.

Jedna ze zmian umożliwia Białorusinom wjazd do Polski na podstawie wizy wydanej w celach turystycznych.

"Otwieramy katalog po to, żeby ułatwić Białorusinom przekraczanie granicy. Dochodzą do nas głosy, że niektórzy z nich takie wizy jeszcze posiadają" - wyjaśnił wiceminister Grodecki.

Kolejna zmiana zapewnia wjazd osobom, które uzyskają wizę w celu udziału w programie Poland.Business Harbour.

Program ma ułatwić białoruskim freelancerom, start-upom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium RP.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zgodnie z rekomendacjami sanitarnymi osoby przyjeżdżające do Polski z Białorusi kierowane są na kwarantannę - we wskazanym przez siebie miejscu lub w przeznaczonych do tego ośrodkach.

Czasowe ograniczenia w przekraczaniu granicy zewnętrznej UE obowiązują w związku z pandemią Covid-19 od marca. W określonym w rozporządzeniu katalogu osób, które mogą wjechać na teren RP zza zewnętrznej granicy Unii, są m.in. uczniowie i studenci uczący się w Polsce oraz pracujący tu cudzoziemcy.

Wcześniejsza zmiana rozporządzenia, którą wprowadzono po rozpoczęciu kryzysu politycznego na Białorusi, rozszerzyła katalog o cudzoziemców przekraczających granicę RP na podstawie wizy wydanej w celach humanitarnych. Wiza ta jest bezpłatna i długoterminowa, ważna do roku. Wydawana jest w przyspieszonym i uproszczonym trybie.

Wjazd Białorusinów na terytorium Polski w tzw. trybie humanitarnym możliwy jest również dzięki procedurze udzielenia ochrony międzynarodowej lub po zezwoleniu wydanym przez komendanta Straży Granicznej zgodnie z zapisami ustawy o cudzoziemcach.

Przez Białoruś od kilku tygodni przetacza się fala protestów obywateli, którzy wybory prezydenckie z 9 sierpnia, wygrane przez Alaksandra Łukaszenkę, uważają za sfałszowane i domagają się ponownego - uczciwego - głosowania. Obywatele i niezależne media, sprzeciwiający się reżimowi Łukaszenki, są represjonowani.