Kolejny dzień posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa i kolejny sędzia z rekomendacją. Wczoraj Radzie nie udało się wybrać kandydatów na wszystkie wolne miejsca w Izbie Dyscyplinarnej Sądu - przegłosowano 12 kandydatur, a wakatów jest 16. Dziś takich problemów nie było. Na wolne stanowisko w Izbie Karnej SN zarekomendowano sędziego Wojciecha Sycha.

Kandydatów było pięciu, a miejsce tylko jedne. Po rekomendacji Rada prześle do prezydenta wniosek o powołanie Sycha na stanowisko w Izbie, które powstało po kontrowersyjnych zmianach w Sądzie Najwyższym. Skrócono wtedy kadencje części sędziów.

O wyborze Sycha miały przesądzić wyjątkowo wysokie kwalifikacje. Za kandydaturą sędziego było 18 członków Rady, nikt się nie wstrzymał ani nie był przeciw.

Pan sędzia wykazał się bardzo bogatym dorobkiem nie tylko orzeczniczym, ale też naukowym - tłumacyzł sędzia Jarosław Dudzicz.

W poniedziałek i wtorek Rada zbierze się ponownie, by w dwóch pozostałych Izbach wypełnić wakaty powstałe po kontrowersyjnej i budzącej ostry sprzeciw czystce w Sądzie Najwyższym. Warto jednak dodać, że Wojciech Sych to jeden z sędziów, których 1 lipca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał na sędziów dyscyplinarnych. Dzisiejsze głosowanie KRS, w odróżnieniu od wczorajszego było jawne - to najpewniej efekt krytyki utajnienia tej części obrad. 

12 wybranych

Wczoraj KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Pozostałe cztery wolne miejsca w Izbie nie zostały obsadzone ponieważ żadna z kandydatur w kolejnej rundzie głosowania nie uzyskała wymaganej większości głosów Rady.

Jak poinformował wczoraj przewodniczący komisji skrutacyjnej Marek Jaskulski, bezwzględną większość - co najmniej dziewięciu - głosów członków KRS uzyskali: prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, prokurator Prokuratury Krajowej Jarosław Duś, pracownik naukowy Jan Majchrowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, radca prawny Małgorzata Ułaszonek-Kubacka, prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert.

Kandydaci ci uzyskali wcześniej rekomendację zespołu opiniującego Rady.

W związku z wyborem mniejszej liczby kandydatów niż dostępnych miejsc w Izbie Dyscyplinarnej KRS przeprowadziła następnie ponowne głosowanie z udziałem tych spośród odrzuconych wcześniej kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W głosowaniu tym Rada uwzględniła kandydatury Mateusza Ciepłego, Celiny Czerwińskiej, Lidii Dudek, Grzegorza Hawryłkiewicza, Jolanty Korwin-Piotrowskiej i Waldemara Piotra Puławskiego. Żaden z nich nie uzyskał jednak wymaganej większości głosów.

Na briefingu po zakończeniu głosowań przewodniczący KRS Leszek Mazur podkreślił, że możliwość obsadzenia czterech wakatów w Izbie Dyscyplinarnej wiąże się z ewentualnym ogłoszeniem kolejnego konkursu na te stanowiska.

(nm)