​Polska przekazała Komisji Europejskiej raport na temat dostosowania się do oczekiwań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sądu Najwyższego - poinformował RMF FM wysoki rangą polski dyplomata. "Przekazaliśmy pełną informację na temat podjętych działań. Polska w pełni wypełniała oczekiwania TSUE jeżeli chodzi o kwestię dostosowania się do oczekiwań TSUE w sprawie SN" - powiedział.

W grudniu TSUE wydało postanowienie w którym zobowiązał Polskę do poinformowania KE do 17 stycznia o tym, w jaki sposób się dostosowała w sprawie SN.

Polska oczywiście oczekuje, że Bruksela wycofa tę skargą, bo zdaniem Warszawy nie ma ona już żadnych podstaw prawnych. "W sposób oczywisty KE powinna zareagować" - powiedział polski dyplomata.

Komisja Europejska rzeczywiście  zapowiedziała wcześniej, że po tym jak otrzyma ten raport to go przeanalizuje i podejmie decyzję. Decyzja jednak będzie polityczna - przyznają rozmówcy dziennikarki RMF FM w Brukseli. 

Do tej pory urzędnicy KE mówili, że Bruksela będzie chciała jednak utrzymać skargę w TSUE (co niekiedy zdarza się w przypadkach, gdy państwo się dostosowało) po to, żeby rozstrzygnąć spór kompetencyjny, czyli uzyskać odpowiedź od TSUE, czy ma prawo badać i oceniać systemy sądownicze w krajach członkowskich.

Jeżeli KE nie wycofa skargi to ostateczny wyrok TSUE w sprawie SN nie będzie miał jednak konsekwencji dla Polski. Nie będzie się wiązał z żadnymi karami, będzie jednak odpowiedzią na pytanie kto miał racje w tym sporze - Polska czy KE.

Autorka: Katarzyna Szymańska-Borginon
Opracowanie: Adam Zygiel