Marian Banaś bez dostępu do tajemnic. To efekt wszczęcia postępowania sprawdzającego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczącego jego poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych. W praktyce oznacza to, że jego funkcje w Najwyższej Izbie Kontroli mogą się ograniczyć tylko do administrowania.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła kontrolne postępowanie sprawdzające wobec prezesa NIK. Jak dowiedział się reporter RMF FM, procedurę wszczęto przedwczoraj na podstawie informacji własnych agencji ABW oraz w związku z raportem pokontrolnym CBA dotyczącym majątku szefa NIK-u. 

W praktyce oznacza to, że jego funkcje w Najwyższej Izbie Kontroli mogą się ograniczać tylko do administrowania. Banaś nie ma możliwości zapoznawania się z informacjami, które są opatrzone klauzulami niejawności, a takie informacje są wykorzystywane przez kontrolerów. To wyklucza go z nadzorowania ich pracy. 

Marian Banaś ma poświadczenia bezpieczeństwa do tajemnic o najwyższych klauzulach od 18 lat. Dwukrotnie certyfikaty mu przedłużano. Teraz, w związku z kontrolą, ma zawieszony dostęp do tajemnic.

Zgodnie z przepisami w momencie wszczęcia postępowania sprawdzającego ABW dostęp do tajemnic zostaje zawieszony. Banaś ma teraz dwa tygodnie na odwołanie się od tej decyzji do premiera, jednak nie wstrzymuje to zawieszenia dostępu.

Podobną procedurę w przeszłości zastosowano wobec byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Po wygranej przez PiS wyborach ówczesny szef Biura nie mógł być odwołany, bo nie skończyła się jego kadencja. ABW zdecydowało jednak o wszczęciu postępowania kontrolnego, co zgodnie z przepisami, spowodowało zawieszenie dostępu do informacji niejawnych szefa CBA. To całkowicie sparaliżowało go w pełnieniu funkcji - jedynym wyjściem była dymisja.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Wojtunik był szefem służb specjalnych. Banaś jest szefem Najwyższej Izby Kontroli i nie ma uprawnień operacyjnych. 

Banaś przyznał, że był gotów zrezygnować

W opublikowanym dziś oświadczeniu prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przyznał, że był gotów złożyć rezygnację, ale stał się przedmiotem brutalnej gry politycznej. Oświadczył, że NIK jest jednym z najważniejszych urzędów państwowych a on jako prezes Izby nie może pozwolić, by "stała się ona przedmiotem politycznych rozgrywek i targów". Zapowiedział, że będzie kontynuował misję prezesa NIK w poczuciu odpowiedzialności. Zadeklarował zarazem, że jest gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych, a jeśli zajdzie potrzeba, zrzec się immunitetu przysługującego prezesowi NIK.

Sprawą Banasia zajęła się prokuratura

Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych szefa NIK Mariana Banasia. 

Podstawą wszczęcia śledztwa są trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które wpłynęły do białostockiej prokuratury: od grupy posłów opozycji m.in. posła Jana Grabca (KO), Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które przeprowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych Banasia.

Hotel na godziny i podejrzani bracia K.

Problemy prezesa Najwyższej Izby Kontroli pojawiły się wraz z publikacją reportażu "Superwizjera TVN" o hotelu na godziny prowadzonym w należącej do Mariana Banasia kamienicy przy ul. Krasickiego w Krakowie. Biznes prowadzili tam bracia K., znani w stolicy Małopolski przestępcy.

Reportaż nagłośnił również sprawę niejasności w oświadczeniach majątkowych szefa NIK, których kontrolę prowadziło już wtedy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Po jej zakończeniu Agenci skierowali sprawę - z powodu stwierdzonych "nieprawidłowości" - do prokuratury.

Opracowanie: