W ostatnich dniach listopada 2015 roku odbył się V Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, którego ideą była dyskusja i wymiana wiedzy w zakresie nowych rozwiązań promocyjnych w samorządach. Podczas dwudniowego Kongresu dyskutowano o trendach, narzędziach, ale przede wszystkim o strategii i jej wdrażaniu.

Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach jest wydarzeniem cyklicznym, cieszącym się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród samorządowców. Tematyka tegorocznego spotkania związana była z tworzeniem i wdrażaniem strategii. Działania w tym zakresie powinny być przemyślane i spójne, nie ma tutaj bowiem miejsca na przypadkowe ruchy, a brak wiedzy i popełnione błędy m ają wpływ na ograniczoną skalę sukcesu bądź porażkę. Sama strategia nie musi być długa, co bardzo mocno podkreślali prelegenci podczas swoich wystąpień. Liczy się pomysł, big idea, czy zastosowanie innowacyjnych narzędzi.

Prelegenci sporo uwagi poświęcili nowym technologiom, które mogą usprawnić komunikację i promocję samorządów. Podczas prelekcji nie zabrakło praktycznych przykładów wykorzystania dostępnych narzędzi marketingowych w samorządach.

***************

Organizatorem wydarzenia jest firma Exacto. Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2011 r., podczas którego rozmawia się o innowacyjnych rozwiązaniach i narzędziach marketingowych dla regionów. Tegoroczna edycja Kongresu zgromadziła blisko 150 osób.