Po tygodniach oczekiwania ocean u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki zatętnił życiem. Dotarły tam wielkie ławice sardynek. Według biologów, to największe skupisko ryb na Ziemi.

Naukowcy nie potrafią wytłumaczyć, co zmusza ryby do ponad tysiąckilometrowej podróży. Nie chodzi tu bowiem o poszukiwanie pożywienia lub najlepszych warunków do złożenia ikry.

Skupisko milionów sardynek to wielka gratka dla morskich drapieżników i dla ludzi. Szczególnie widowiskowe są polowania prowadzone przez delfiny, które krążąc wokół ławicy, wypuszczają pęcherzyki powietrza. Przestraszone rybki tworzą wielką żywą kulę, która zostaje wypchnięta na powierzchnię. I wtedy morscy myśliwi zaczynają ucztę...