Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta poza placówką medyczną, w domu, pracy czy podczas codziennej aktywności, teleopieka oraz telemedycyna - o tym będą rozmawiać uczestnicy rozpoczynającej się dziś konferencji "Kraków dla Seniora", organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z firmą Comarch Healthcare SA.


Radość życia i uśmiech każdego dnia - to zdaniem Anny Okońskiej - Walkowicz, Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, najlepszy przepis na pogodę ducha. Taki właśnie przepis kieruję do osób starszych - dodaje. W pogodnej jesieni życia pomoże również świadomość zagrożeń, które wynikają ze skutków procesów demograficznych oraz społecznych, które w najbliższych latach coraz bardziej będą wpływać na nasze życie. Celem tej konferencji jest także poinformowanie osób starszych o możliwościach technologicznych - po to, żeby ułatwić monitorowanie zdrowia osoby starszej i ułatwić opiekę nad osobą starszą - zaznacza Anna Okońska-Walkowicz.

Starzejące się społeczeństwo, tryb życia sprzyjający rozwojowi chorób cywilizacyjnych, a przy tym spadek liczby lekarzy i rosnące koszty opieki medycznej - to czynniki wskazujące na potrzebę szukania nowych rozwiązań uzupełniających tradycyjne metody opieki zdrowotnej. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie opieka zdalna, czyli monitorowanie stanu zdrowia i postępu choroby pacjenta poza placówką medyczną. 

Konferencja "Kraków dla Seniora" rozpocznie się w magistracie o godz. 10.00, natomiast o godz. 13.00 uczestnicy zostaną przewiezieni autobusami do siedziby firmy Comarch na prezentację rozwiązań technologicznych z zakresu teleopieki i telemedycyny.
Z naszych obserwacji wynika, że seniorzy bardzo chętnie biorą udział w warsztatach z zakresu nowych technologii. Są to rzeczy, których chcą się uczyć - czują, że tego potrzebują. Jestem pewna, że możliwość regularnego korzystania z tabletów doda uroku życia osobom starszym, a także poprawi ich samopoczucie oraz samoocenę - uważa Anna Okońska-Walkowicz.

Poprawa jakości życia osób starszych m.in. poprzez animację ich czasu wolnego jak i zwiększenie ich zainteresowania nowymi technologiami to jedne z celów działań Centrów Aktywności Seniora w Krakowie. W stolicy Małopolski działa 11 miejskich Centrów Aktywności Seniora. Do 2020 ma ich być 54 - po trzy w każdej dzielnicy. Miasto przeznaczy na ten projekt 14 mln złotych.

Chcemy zapobiec marginalizacji osób starszych. W Centrach Aktywność Seniora z jednej strony jest możliwość uczenia się potrzebnych rzeczy w tym technologii informacyjnej i języków obcych, aktywności ruchowej: nordic walking - namiastka rehabilitacji, spacery, wycieczki, wyjazdy. Ale też to, co stanowi duże novum w polityce senioralnej, czyli próba zainteresowania osób starszych działaniem na rzecz innych. Bo pogodą ducha można zarażać - mówi Anna Okońska-Walkowicz.

(MG)