Rozpoczęła się, organizowana już po raz dziewiąty, ogólnopolska akcja "Świąteczna Zbiórka Żywności". Ponad 26 tys. wolontariuszy zbiera produkty spożywcze dla potrzebujących. Tegorocznej zbiórce towarzyszy kampania społeczna "Nie zmarnuj okazji, żeby pomóc".

Produkty żywnościowe można wkładać do specjalnie przygotowanych koszy w ponad 1800 sklepach w kraju. Zebrana żywność, o długiej przydatności do spożycia, trafi do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się dożywianiem dzieci, osób bezdomnych, chorych i samotnych oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W ubiegłym roku do koszy trafiły 283 tony żywności o wartości 1,4 mln zł.

Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi. Starają się zmniejszyć obszar niedożywienia oraz zapobiegają utylizacji pełnowartościowej żywności. Pozyskują nadwyżki żywności m.in od producentów i dużych sieci handlowych.

Od kilku lat świąteczne zbiórki żywności dla najuboższych odbywają się w tym samym czasie w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii i Czechach.