Ptasia grypa, która zbiera śmiertelne żniwo w południowo-wschodniej Azji, może rozprzestrzenić się także na inne regiony. Jak przestrzegają oenzetowscy eksperci wirus pozostanie zagrożeniem tak długo, jak długo chorować będzie azjatycki drób.

Przez dwa dni podczas spotkania w Rymnie eksperci ONZ starali się opracować wspólną strategię walki z ptasią grypą. Konkluzje przedstawił dyrektor generalny Światowej Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Jaques Diouf. Po pierwsze obecna epidemia w dalszym ciągu się rozwija i może rozprzestrzeniać się na kolejne regiony. Po drugie, jest ciągłym zagrożeniem dla ludzi. Wciąż też nie znajduje się pod kontrolą.

Według naukowców jedynym sposobem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy są masowe szczepienia drobiu. W rejonach dotkniętych chorobą konieczny jest jednak także masowy ubój ptactwa.

22:30