Z nowoczesnej metody pomagającej na wczesnym etapie wykryć czerniaka i inne nowotwory skóry mogą korzystać pacjenci w jednym z centrów medycznych w Krakowie. Badanie przeprowadzone przy pomocy tego urządzenia pozwala zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji.

Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu konfokalnego pozwala na obserwację i ocenę zmienionego fragmentu skóry (naskórka i skóry właściwej) bez konieczności jego usuwania. Dzięki temu łatwiej o wczesną diagnostykę nowotworów skóry, takich jak czerniak.

Badanie rozpoczyna się od oględzin całego ciała, w celu wykrycia wszystkich niepokojących zmian skórnych. Odnalezione wykwity są następnie bezpośrednio kierowane na badanie przy użyciu mikroskopu konfokalnego. Do skóry pacjenta mocuje się samoprzylepny metalowy pierścień z oknem, w które wkłada się głowicę mikroskopu. Urządzenie następnie dokonuje sekwencji zdjęć coraz głębszych warstw skóry. Mikroskopia konfokalna nie zastępuje tradycyjnych badań wykrywających czerniaka, ale pozwala ograniczyć biopsje i wycięcia do niezbędnego minimum.

Prace nad technologią refleksyjnej mikroskopii konfokalnej rozpoczęły się ponad 15 lat temu na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia. Zapoczątkował je wybitny specjalista w dziedzinie diagnostyki nowotworów skóry profesor Giovanni Pellacani - mówi lekarz Alexander Witkowski. Samo badanie będzie odbywać się pod opieką doktor Joanny Łudzik - autorki i współautorki publikacji dotyczących zastosowania mikroskopii konfokalnej.

Dotychczas w Polsce mikroskopy konfokalne były dostępne wyłącznie do celów naukowych. Od września 2015 mogą korzystać z niego pacjenci krakowskiego Centrum Medycznego Skopia.

(az)