Niemieckim i amerykańskim uczonym udało się zmierzyć prędkość ewolucji. Badania przeprowadzone na rzodkiewniku pospolitym po raz pierwszy pokazały, jak szybko mutuje kod genetyczny rośliny.

To, że postęp ewolucji wiąże się z dziedziczeniem cech, które lepiej przystosowują organizmy do środowiska rozumiał już Darwin. W XX wieku zrozumiano, że motorem napędowym ewolucji są mutacje DNA. Teraz, dzięki najnowocześniejszym metodom badania genomu zbadano, jak szybko mutuje kod genetyczny rośliny zielnej.

Przebadano zmiany genomu pięciu linii rośliny w ciągu 30 pokoleń. Okazało się, że w ciągu zaledwie kilku lat, w każdej z tych linii doszło do około 20 znaczących mutacji DNA. Jeśli pomnożymy to przez dziesiątki milionów roślin danego gatunku, szybkość zmian okaże się zaskakująco wysoka. To tłumaczyć na przykład dlaczego rośliny potrafią tak szybko przystosować się choćby do nowych środków chwastobójczych.