Po raz pierwszy w historii naukowcom udało się zarejestrować proces łączenia i dzielenia się atomów. Dokonano tego dzięki "zaawansowanym metodom mikroskopowym", które pozwoliły na zobaczenie atomów o wielkości od 0,1 do 0,3 nanometrów. Za nagraniem stoją naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu w Ulm oraz brytyjskiego Uniwersytetu w Nottingham. Zespołowi przewodzili prof. Ute Kaiser oraz prof. Andriej Chłobystow.

Badacze zastosowali metodę zwaną transmisyjną mikroskopią elektronową (TEM), która polega na przebijaniu cienkiego preparatu wiązką elektronów o wysokiej energii.

Na filmie widać dwa atomy łączące się ze sobą, a następnie poruszające się i wibrujące aż do momentu rozłączenia i rozerwania wiązania.