Czterogodzinny strajk lekarzy i pielęgniarek miał dziś miejsce w lubelskich szpitalach. To protest przeciwko dyskutowanemu przez sejmową komisję zdrowia projektowi nowej ustawy zdrowotnej.

Pracownicy lubelskich zakładów opieki zdrowotnej uważają, że nowa ustawa przyniesie likwidację miejsc pracy i sprzeciwiają się uznawaniu szpitali za przedsiębiorstwa. Wśród lekarzy i pielęgniarek istnieje pogląd, że projekt ustawy nie poprawi sytuacji w służbie zdrowia.

Podobne akcje mają się powtarzać w Lubelskiem przez najbliższy tydzień. W strajku będą jednak uczestniczyć tylko wyznaczone szpitale.