Zbytnia surowość w wychowaniu dzieci nie wpływa dobrze na ich kondycję psychiczną. Matki, które są zbyt krytyczne i skłonne do sprawowania nadmiernej kontroli nad swoimi pociechami, przyczyniają się między innymi do osłabienia ich rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Despotyzm może przyczynić się także do tego, że dziecko będzie mieć zaniżoną samoocenę. Można u niego także zaobserwować podwyższone wskaźniki depresji i osamotnienia.

Naukowcy z University of Georgia twierdzą, że surowe wychowanie może też wpłynąć na powstawanie u córek nieprawidłowych wzorców żywieniowych. Tak wynika z badania, w którym młode kobiety mające despotyczne matki przyznawały, że mają kompleksy związane z wyglądem zewnętrznym i...  stosują niezdrowe metody kontroli wagi.

Autorzy badania podkreślają jednak, że nieprawidłowy stosunek do kwestii żywieniowych nie był równoznaczny z występowaniem poważnych zaburzeń odżywiania się, takich jak anoreksja czy bulimia.