Vittoria jest pierwszym miastem w Hiszpanii, gdzie wolno będzie przeprowadzać pasywną eutanazję. Wystarczy w urzędzie miasta złożyć dokument podobny do testamentu, w którym upoważni się lekarza do skrócenia agonii albo do odłączenia od sprzętu sztucznie podtrzymującego przy życiu. Wprowadzenie pasywnej eutanazji zostało przegłosowane przez zdecydowaną większość radnych Vittori.

Testament trzeba napisać własnoręcznie, trzeba być pełnoletnim i sprawnym umysłowo. Złożenie testamentu potwierdzają dwie osoby, które muszą spełnić te same warunki i dodatkowo – nie mogą być spokrewnione ze składającym testament. Dokument w każdej chwili można wycofać albo zmienić. Można w nim także wyznaczyć osobę, która będzie rozmawiała z lekarzem kiedy chory będzie już w poważnym stanie. Dyskusja na temat eutanazji toczy się w Hiszpanii od dawna. Jak wynika z badań, ponad 70 procent ankietowanych chce mieć prawo do decydowania o własnej śmierci. Lekarze nie ukrywają też, że często na prośbę chorych lub rodziny sami skracają cierpienia.

Foto: Archiwum RMF

23:45