Otyłe dzieci, które po szkole oddają się ćwiczeniom sportowym, poza tym, że tracą na wadze, stają się również mniej agresywne – wynika z badań amerykańskich naukowców. Może być to spowodowane faktem, że są one w lepszym nastroju - twierdzi dr Catherine L. Davis z Medical College of Georgia.

Davis przebadała 208 otyłych dzieci, w wieku 7-11 lat. Dzieci zostały podzielona na dwie grupy: te które ćwiczyły 20 minut dziennie i te które ćwiczyły 40 minut. Dzieci w obu grupach, po zakończeniu badań, wykazywały niższe skłonności do wyrażania agresji.

Autorka badań zwraca uwagę, że wśród dzieci z nadwagą, które korzystają regularnie z ćwiczeń, uległa poprawie funkcja poznawcza, co może przełożyć się na lepszą kontrolę gniewu.

(PAP Life)