O tym, że całowanie ma przyszłość, najlepiej mogą świadczyć dwa Święta Pocałunku. Pierwszy przypada 28 grudnia, drugi 6 czerwca. Pocałunek to również przedmiot zainteresowania naukowców, którzy wiele się o nim dowiedzieli.

Całowanie się to czynność charakterystyczna dla człowieka, ale raczej nabyta niż wrodzona. Obecna teoria głosi, że pierwsi na pomysł takiego okazywania uczuć, czy sympatii wpadli Hindusi, mniej więcej półtora tysiąca lat przed naszą erą. Zwyczaj trafił do Grecji wraz z powracającymi wojskami Aleksandra Wielkiego.

Potem dalszą promocją zajęli się Rzymianie. W wielu rejonach świata całowanie długo pozostało jednak czynnością wstydliwą, a nawet zupełnie nieznaną. Najnowsze badania, pokazały w zeszłym roku, że już pierwszy pocałunek może zdecydować o losach znajomości. Już w latach 80 przeprowadzono badania, z których wynika, że mężczyźni, którzy codziennie przed wyjściem do pracy całują swoje żony, żyją dłużej, rzadziej miewają wypadki drogowe, mają też przeciętnie wyższe dochody. Rachunek jest prosty, tyle, że nikt nie zadał sobie trudu, by sprawdzić, co z tego mają żony.