Warianty genów decydujące o działaniu naszego układu odpornościowego mogą mieć wpływ na ryzyko powikłań choroby wywołanej zakażeniem koronawirusem - piszą na łamach czasopisma "Journal of Virology" naukowcy Oregon Health & Science University w Portland. Ich badania wskazują na to, że różnice genetyczne mogą decydować o tym, czy indywidualna odpowiedź immunologiczna na COVID-19 doprowadzi do ostrej niewydolności oddechowej pacjenta.

Badacze z Portland zwracają uwagę na kompleks genów kodujących tak zwany zespół antygenów zgodności tkankowej, określanych też jako antygeny leukocytarne HLA. Biorą one udział w rozpoznawaniu atakujących nasz organizm patogenów. Ich działanie u różnych osób może być nieco odmienne. Jeśli układ ten nie do końca poprawnie rozpozna zagrożenie ze strony wirusa SARS-COV-2, ryzyko poważnych powikłań zakażenia rośnie. 

Zdaniem autorów pracy zrozumienie, jak warianty zespołu genów kodujących antygeny leukocytarne HLA wpływają na przebieg choroby COVID-19, może pomóc zidentyfikować osoby szczególnie wrażliwe na atak koronawirusa. W swojej pracy, po raz pierwszy przedstawiają analizę tych wariantów, ich geograficznego zróżnicowania i możliwych epidemicznych konsekwencji ich występowania. Zwracają uwagę na to, że te różnice wpływają na zdolność opanowania infekcji. Pewne warianty mogą sprawić, że choroba będzie miała znacznie cięższy przebieg. Obserwowano to w przypadku pierwszej epidemii SARS-CoV, teraz, w przypadku SARS-CoV-2 może być podobnie. 

Badacze z Oregon Health & Science University w Portland widzą w tym pewną szansę. Jeśli dalsze badania potwierdzą ich hipotezę, można by wykorzystać badania genetyczne do oceny ryzyka powikłań. Testy genów HLA są szybkie i tanie. Powiązanie ich z testami obecności koronawirusa mogłoby pomóc ocenić ryzyko epidemiczne w danej populacji. Jeśli powstanie szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 problemem może być wyprodukowanie odpowiedniej liczby danych dla wszystkich. Badania wariantów HLA mogłyby być najprostszym sposobem oceny, kto powinien być zaszczepiony w pierwszej kolejności.