W Austrii wyhodowano sadzonki ziemniaków, które mogą w decydującym stopniu przyczynić się do zwalczania ślepoty. Naukowcy w nowej odmianie warzywa zwiększyli kilkakrotnie zawartość witaminy A.

Ślepotę najczęściej powoduje właśnie niedostatek tej witaminy w organizmach ludzi. Naukowcom z instytutu w Seibersdorfie udało się wyodrębnić geny, które znacznie zwiększają zawartość witaminy A w bulwach ziemniaków. Przygotowali oni także sadzonki.

By przekonać się, o ile więcej ważnej witaminy będzie zawierać nowa odmiana bylin, trzeba jednak poczekać do jesiennych wykopków. Jeżeli próba powiedzie się, nowa odmiana ziemniaków byłaby zbawienna zwłaszcza dla milionów dzieci w Afryce, które każdego roku ślepną z powodu niedoboru witaminy A.