Nowoczesne multimedia kontra wczesnośredniowieczna świątynia. Muzeum Narodowe w Warszawie otwiera Galerię Faras w zupełnie nowej odsłonie. Wystawę można oglądać, słuchając religijnych pieśni koptyjskich mnichów. Dla publiczności galeria czynna będzie od soboty 18 października.

Galeria zostanie otwarta po gruntownej przebudowie. Zabytki z wczesnośredniowiecznej świątyni nubijskiej uzupełniono o nowoczesne multimedia. Nowa Galeria Faras nosi imię profesora Kazimierza Michałowskiego. Jest jedyną w Europie ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego.

Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom, uczestniczącym w latach 60. w objętej patronatem UNESCO wielkiej, międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Udało się uratować ponad 120 przedstawień malarskich, z których 67 znajduje się dziś w MNW.

Bezcenne dzieła zaprezentowane zostaną zwiedzającym według nowego scenariusza. W części sali zaprojektowanej tak, by oddawała nastrój panujący w historycznym wnętrzu sakralnym, znajdą się malowidła ułożone podobnie jak w faraskiej świątyni. Oglądając je, będzie można posłuchać oryginalnych koptyjskich śpiewów liturgicznych. Dzięki multimediom, dla których przeznaczona zostanie specjalna przestrzeń, widz, także niepełnosprawny, zapozna się z dziejami Nubii chrześcijańskiej, architekturą i malowidłami katedry z ich ciekawą ikonografią.

Będzie można również obejrzeć zrekonstruowane w 3D wnętrze kościoła ze wszystkimi malowidłami, również tymi, które obecnie znajdują się w muzeum w Chartumie. Ekspozycję wzbogacą pokazy filmów archeologicznych i fotografii archiwalnych.

Otwarciu multimedialnej Galerii Faras będzie towarzyszył bogaty program wydarzeń edukacyjnych: wieczorne spotkania czwartkowe, warsztaty familijne i pokazy filmowe. O sukcesach polskiej archeologii przypomną znani archeolodzy, wykładowcy, konserwatorzy i badacze.

(abs)