"Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości? Zagłada domu Trynczerów" - taki tytuł nosi książka o tragedii Żydów z Gniewczyna, których podczas okupacji polscy sąsiedzi obrabowali, torturowali i wydali na śmierć.

Książka dwojga autorów, Tadeusza Markiela i Aliny Skibińskiej, poświęcona jest wojennym losom polskiej i żydowskiej społeczności wsi Gniewczyna (dziś woj. podkarpackie). W Gniewczynie mieszkało od dawien dawna kilka rodzin żydowskich, przed II wojną światową ich kontakty z chrześcijańskim otoczeniem układały się poprawnie, lecz nie były przyjacielskie. Zostały wystawione na próbę, gdy nadszedł 1942 rok, początek Akcji Reinhard - wyniszczenia wszystkich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Tadeusz Markiel był wówczas trzynastoletnim chłopcem i świadkiem wydarzeń, które rozegrały się we wsi przy współudziale jej polskich mieszkańców oraz ukraińskich żandarmów. Po latach opisał to, co widział oraz swoje przeżycia w relacji opublikowanej przez miesięcznik "Znak" w 2008 roku.

Poza relacją Tadeusza Markiela książka "Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości. Zagłada domu Trynczerów" zawiera opracowanie historyczne tych wydarzeń przygotowane przez Alinę Skibińską, członka Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Skibińska dotarła m.in. do akt procesów wytoczonych po wojnie członkom gniewczyńskiej Straży Pożarnej (tzw. "sierpniówek"), a także relacji zebranych przez Muzeum Holocaustu.

Książka "Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości? Zagłada domu Trynczerów" ukazała się nakładem Centrum Badań Zagładą Żydów.