W nowoczesnym gmachu na Muranowie, który stanął na terenie dawnego getta, można wybrać się w podróż przez historię Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności. Oficjalne otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich dopiero za tydzień, ale my zajrzeliśmy tam już dziś.

Wystawa składa się z ośmiu galerii, które na powierzchni ponad 4000 m2 opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, z których czerpią Polska i świat. W galeriach pokazywane są kolejne etapy w historii - od legend o przybyciu Żydów na te ziemie (galeria Las), przez pierwsze ich osadnictwo, rozwój kultury, różnorodności społecznej, religijnej i politycznej, burzliwe wydarzenia sprzed wieków i czas Zagłady, aż do współczesności. Zwiedzający poznają odpowiedzi na pytania - skąd Żydzi pojawili się w Polsce? W jaki sposób nasz kraj stał się centrum żydowskiej diaspory i domem największej społeczności żydowskiej na świecie? Jak przestał nim być i jak odradza się tu życie żydowskie?

Największe wrażenie na gościach, których oprowadzam po wystawie robi drewniana synagoga z XVII wieku, którą odtworzyliśmy bardzo dokładnie, bo na szczęście zachowała się jej dokumentacja - mówi Dariusz Stola dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Polin to w języku hebrajskim Polska.

Wystawa stała muzeum ma charakter narracyjny - historia opowiadana jest widzowi przez zabytkowe przedmioty, malowidła, instalacje interaktywne, rekonstrukcje i makiety, projekcje wideo, dźwięki i teksty. Jej autorzy oddają głos żydowskim kupcom, uczonym i artystom z danej epoki. Rabinom, gospodyniom domowym, politykom, kronikarzom i rewolucjonistom. Tym, którzy zginęli i tym, którzy przetrwali.

Uroczyste otwarcie muzeum - 28 października. tego dnia odbędzie się też widowisko muzyczne "Gramy Otwarcie". W pierwszej części usłyszymy legendarnego nowojorskiego klarnecistę, jednego z najważniejszych inspiratorów odrodzenia muzyki żydowskiej  - Davida Krakauera. Potem aktorzy i studenci warszawskiej Akademii Teatralnej zaprezentują spektakl muzyczny "My, Żydzi Polscy" w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego.

Wielkim finałem wieczoru będzie występ Tomasza Stańki, który wykona napisaną specjalnie dla muzeum suitę "Polin". Wstęp jest wolny.

(acz)