Na cmentarzu parafii św. Anny w Katowicach spoczął Erwin Sówka - słynny malarz-prymitywista. Artysta zmarł 21 stycznia w wieku 84 lat.

Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło zwrócił uwagę na umiłowanie przez Erwina Sówkę górnośląskiej ojcowizny, "intensywne doświadczenie powołania małżeńskiego", wieloletni górniczy znój w kopalni Wieczorek oraz "przebogaty świat malatstwa pełen inspracji i poszukiwań".

Są ludzie, którzy już za życie stają się legendą - takim człowiekiem był właśnie Erwin Sówka - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas mszy pogrzebowej w kościele pod wezwaniem św. Anny w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. Przypomniał, że zmarły należał do zrzeszającej malarzy nieprofesjonalnych Grupy Janowskiej. I on, i inni członkowie tego koła wprawdzie nie kończyli szkół artystycznych, ale sztuki nauczyła ich o wiele ważniejsza szkoła - szkoła życia, życia w trudnych, twardych warunkach powojennej Polski, odbudowywanej, połączonej trudnym systemem - wspomniał szef rządu. Pan Erwin pozostanie z nami jako wielki mistrz, ponieważ potrafił tworzyć sztukę prostą, a zarazem głęboką - dodał.

Kim był Erwin Sówka?

Erwin Sówka urodził się w 1936 r. w Giszowcu - dzielnicy Katowic - w rodzinie górniczej. W wieku kilkunastu lat podjął pracę w kopalni Wieczorek - początkowo na powierzchni, potem pod ziemią. Dołączył do grupy górników-malarzy nieprofesjonalnych, założonej w 1946 r. przy tej kopalni w Katowicach-Janowie przez Teofila Ociepkę - duchowego ojca grupy. Grupę Janowską tworzyło ok. 30 malarzy-amatorów. Fenomen ich malarstwa, inspirowanego m.in. okultyzmem, został przedstawiony w filmie "Angelus" Lecha Majewskiego. Do najwybitniejszych twórców grupy janowskiej zalicza się także m.in. Pawła i Leopolda Wróbli, Gerarda Urbanka, Pawła Stolorza, Ewalda Gawlika i Eugeniusza Bąka.

Inspiracją dla Erwina Sówki były m.in. krajobrazy katowickich dzielnic - Nikiszowca i Janowa. Postaci zazwyczaj umieszczał w dwóch przestrzeniach: realnej i magicznej, materialnej i mistycznej. Jego obrazy posiadają w swoich zbiorach m.in.: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, prywatni polscy oraz zagraniczni kolekcjonerzy.

W 2013 r. Erwin Sówka otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W 2017 r. został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.