Powszechny dostęp do sztuki i dziedzictwa narodowego, który zapewniają nam instytucje kultury, pomaga w poszerzaniu horyzontów myślowych, pozwala kształtować poczucie estetyki – tym samym wywiera istotny wpływ na nasze życie społeczne. Jak na każdy z aspektów życia społecznego, tak i ten – kulturalny – wpłynęła pandemia koronawirusa. Co zmieniła w świecie szeroko rozumianej sztuki i czy te zmiany pozostaną z nami na dłużej? To był temat kolejnej dyskusji z cyklu Przystanek Idea. Rozmowę prowadziła dziennikarka RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.

Niespodziewana pandemia i idące za nią zamknięcie instytucji kultury postawiło przed ich organizatorami oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego niełatwe zadanie. Internetowe transmisje spektakli teatralnych, wirtualne wycieczki po muzeach oraz udostępnianie części zbiorów bibliotecznych w wydaniach internetowych to tylko niektóre z działań podjętych przez placówki kulturalne.

Wprowadzone rozwiązania ułatwiają dostęp do rodzimej kultury osobom, które nie korzystały z jej zasobów przed wybuchem pandemii. Dla tych zaś, którzy regularnie odwiedzali muzea czy teatry to namiastka normalności w tej niezwykłej rzeczywistości.

Czy jednak zdalne doświadczanie kultury może w pełni zastąpić to tradycyjne? Czy transmisje sztuk teatralnych i koncertów staną się elementem naszej codzienności nawet po zakończeniu pandemii? Jak w tak trudnej sytuacji zarządzać instytucjami kultury i jaki plan mają ich organizatorzy na dalsze działania?

Te i inne pytania zadaliśmy naszym gościom. A byli nimi:

  • Krystyna Janda - aktorka filmowa i teatralna, dyrektorka artystyczna Och-teatru
  • Katarzyna Janowska - redaktor naczelna działu kultura, Onet.pl
  • Krzysztof Materna - aktor, reżyser i producent
  • Robert Piaskowski - pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

Dyskusję prowadziła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta - dziennikarka RMF RM.