Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał dra Karola Nawrockiego na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - podał resort kultury. Nawrocki od 6 kwietnia pełnił obowiązki dyrektora muzeum.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński 19 października 2017 r. powołał dr. Karola Nawrockiego na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na 3-letnią kadencję w latach 2017-2020 - poinformowało ministerstwo.

Powołanie na 3-letnią kadencję jest dowodem uznania ministra kultury dla jego dotychczasowej działalności i sposobu zarządzania instytucją kultury powstałą z połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - czytamy w komunikacie resortu.

Nawrocki, który przez sześć ostatnich lat był naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w gdańskim oddziale IPN, został p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej (MIIWŚ) w Gdańsku 6 kwietnia tego roku. Na stanowisko to powołał go minister kultury, który tego samego dnia wydał decyzję o połączeniu dwóch gdańskich muzeów - II Wojny Światowej z Westerplatte i Wojny 1939 roku - i utworzeniu nowej placówki.

Urządzona na przestrzeni 5 tysięcy metrów kwadratowych wystawa główna MIIWŚ, przygotowana jeszcze przez poprzednią dyrekcję placówki, została otwarta 23 marca. Po połączeniu placówki z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku i zmianie jej dyrektora zapowiedziano zmiany w wystawie głównej, co wywołało protesty w środowisku polskich muzealników.

Wystawa główna MIIWŚ kładzie akcent na wojenne losy ludności cywilnej. Opowiada ona m.in. o bombardowaniach i oblężeniach miast, paleniu wiosek, codziennym terrorze, głodzie i trudnościach w zaspokojeniu najprostszych życiowych potrzeb; przesiedleniach, deportacjach, wypędzeniach i pracy przymusowej. Prezentuje również traktowanie osób chorych i upośledzonych, losy więźniów obozów koncentracyjnych i jenieckich oraz eksterminację Żydów. Dużą część ekspozycji zajmuje opowieść o ruchu oporu i bohaterstwie zwykłych ludzi: przedstawiono tu m.in. Polskie Państwo Podziemne, walki partyzanckie i działania cywilnego ruchu oporu w całej Europie.


(e)