Biblioteka Narodowa opublikowała nowy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Wynika z niego, że nieznacznie wzrosła liczba Polaków deklarujących czytanie książek.

Jak informuje Biblioteka Narodowa, 42 proc. badanych zadeklarowało, że od listopada 2019 r. do listopada 2020 r. przeczytało w całości lub we fragmencie co najmniej jedną książkę. Oznacza to niewielki wzrost w porównaniu z poprzednimi latami - w 2019 r. ten wynik był na poziomie 39 proc., a w 2018 r. - 37 proc. 

Przeczytanie siedmiu i więcej książek rocznie zadeklarowało w najnowszym badaniu 10 proc. respondentów. Dla porównania - w 2000 roku takiej odpowiedzi udzieliło aż 24 proc. 

Biblioteka Narodowa podkreśla, że czytanie kolejny raz okazuje się domeną Polek. "Kobiety czytają częściej niż mężczyźni (odpowiednio 51% i 33%), wśród kobiet większa jest również grupa osób czytających najintensywniej - co najmniej 7 książek w ciągu roku przeczytało 15% z nich (w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 7%)" - czytamy w raporcie. 

Autorzy badania postanowili przyjrzeć się też temu, jaki wpływ na czytelnictwo Polaków miała pandemia koronawirusa. "Poszukując odpowiedzi na pytanie o związek czytelnictwa z sytuacją zawodową w czasie pandemii, należy odnotować, że najmniej czytelników książek jest wśród osób bezrobotnych oraz tych, których tryb pracy nie zmienił się pod wpływem pandemii, najwięcej zaś wśród osób, które pracują zdalnie i mają tyle samo lub więcej obowiązków zawodowych co przed pandemią, przy czym aż co piąta osoba należąca do tej grupy przeczytała co najmniej 7 książek w ciągu roku. Wydaje się zatem, że to jednak nie pandemia w pierwszej kolejności decyduje o postawach lekturowych Polaków, lecz nadzwyczajne okoliczności przez nią powodowane wyostrzają jedynie różnice społeczne widoczne już wcześniej" - podkreślili.

Jak wygląda lista najpoczytniejszych autorów? Już drugi raz otwierają ją Remigiusz Mróz, Olga Tokarczuk i Stephen King. W pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze Harlan Coben, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Andrzej Sapkowski, Szczepan Twardoch, E. L. James i Jo Nesbø.

Cały raport BN można znaleźć tutaj.