Prawie 70 rzeźb, gobelinów i akwarel będzie można obejrzeć na wystawie prac Władysława Klamerusa. Ekspozycję otwarta będzie od 7 lutego do 5 kwietnia w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach.

Władysław Klamerus był absolwentem zakopiańskiej szkoły Antoniego Kenara. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stworzył Galerię Jednego Dnia, adaptując dla swej twórczości pracownię, ogród i podwórko. Wspólnie z Hanną Szmalenberg stworzył Pomnik Cierpienia i Śmierci Umschlagplatz w Warszawie w 1988 roku.

Klamerus dużo podróżował. Zwiedził m.in. Francję i Szwecję. Przygotowania do odwiedzin Ameryki Południowej przerwała ciężka choroba i śmierć. Grono przyjaciół artysty założyło w Warszawie Fundację imienia Władysława Klamerusa, która zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o twórczości artysty.