Zmarł Edward Pałłasz, kompozytor, pedagog, twórca muzyki teatralnej i filmowej. Miał 83 lata. O jego śmierci poinformowało Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Edward Pałłasz urodził się 30 sierpnia 1936 r. w Stargardzie Gdańskim. Po ukończeniu w 1958 r. studiów na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej i Warszawskiej studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1954-62 Pałłasz pracował w teatrach studenckich: Bim-Bom w Gdańsku i Studenckim Teatrze Satyryków w Warszawie. W latach 1964-66 był kierownikiem muzycznym Teatru Komedia w Warszawie, a w latach 1969-75 wykładowcą na Wydziale Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 1981-96 zasiadał w Komisji Repertuarowej Festiwalu "Warszawska Jesień". Od 1979 r. do 1997 był członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. Był też współzałożycielem Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (1980) oraz członkiem Rady Kultury przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. W latach 1995-98 był dyrektorem programu 2. Polskiego Radia.

Pałłasz dwukrotnie był też prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, a w 2016 r. otrzymał jego honorowe członkostwo.

W 1979 r. Pałłasz otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, w 1986 r. - Nagrodę Prezesa Polskiego Radia i Telewizji za twórczość kompozytorską dla radia, w 1989 r. - Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, a w 2005 r. - Wielki Honorowy Splendor Polskiego Radia.

W kwietniu 2001 r. bez powodzenia ubiegał się o członkostwo w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z ramienia AWS i UW. Jesieni tego samego roku był członkiem Wyborczego Komitetu Honorowego Unii Wolności.

W 2018 r. opublikował nakładem wydawnictwa Iskry wspomnienia zatytułowane "na własną nutę".