Bata to tradycyjna łódź dorzecza Wisły, którą już 400 lat temu wożono towary. Takich łodzi w Tykocinie, który był dziś Twoim Miastem w Faktach RMF FM, przed laty było mnóstwo.

Z Tykocina płynąc w górę Narwi można przepłynąć obok Narwiańskiego Parku Narodowego i znaleźć się w Puszczy Białowieskiej. Płynąc w dół rzeki można dotrzeć do Gdańska.