Włochy osiągnęły nieformalne porozumienie z Komisją Europejską w sprawie swojego spornego budżetu na 2019 rok - poinformowała we wtorek rzeczniczka ministerstwa gospodarki w Rzymie. Dodała, że umowa zostanie potwierdzona w środę w Brukseli.

Włoski resort gospodarki odmówił podania szczegółów porozumienia; jego treść nie jest dostępna - pisze Reuters.

Według źródła agencji w kancelarii premiera w Rzymie Włochy otrzymały "jedynie werbalne wiadomości" od unijnych komisarzy o porozumieniu w sprawie budżetu tego państwa. Źródło utrzymuje, że istnieją zarazem "rozsądne oczekiwania", że ocena nowej włoskiej propozycji budżetowej będzie pozytywna. Należy jednak poczekać na zakończenie procedury, aby uznać negocjacje za ostatecznie zakończone - zastrzega.

Rzecznik KE potwierdził, że w środę odbędzie się dyskusja na temat włoskiego budżetu. Odmówił jednocześnie dalszych komentarzy.

Pod koniec listopada KE negatywnie oceniła już wcześniej raz zrewidowany projekt budżetu Włoch na przyszły rok. Wskazując, że kraj ten nie spełnia unijnego kryterium długu, otworzyła drogę do objęcia go procedurą nadmiernego deficytu.

W zeszłym tygodniu rząd Włoch przedstawił propozycję obniżenia deficytu w projekcie budżetu na przyszły rok do 2,04 procent PKB z 2,40 procent. Premier Włoch Giuseppe Conte powiedział w piątek w Brukseli, że ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia z KE w sprawie projektu budżetu, tak aby uniknąć unijnej procedury dyscyplinarnej.

Gabinet prawicowej Ligi i antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd tłumaczy potrzebę podniesienia deficytu, który na ten rok jest zapisany na poziomie 1,8 proc. PKB, koniecznością realizacji podpisanego przez te ugrupowania programu rządowego. Przewiduje on m.in. sztandarową wyborczą obietnicę Ruchu, czyli wprowadzenie dochodu podstawowego dla osób najbiedniejszych i poszukujących pracy.

Rząd, który nadal pracuje nad projektem budżetu, poszukuje dodatkowych środków. Zapowiada, że uzyska je np. ze sprzedaży niektórych nieruchomości należących do państwa

Opracowanie: