Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że Amerykanie mają prawo do posiadania broni palnej na własny użytek. To pierwsze w historii USA takie orzeczenie sądu. Nawiązuje do drugiej poprawki amerykańskiej konstytucji, która mówi o niezaprzeczalnej obronie prywatności.

Sąd obalił tym samym najbardziej rygorystyczne w całych Stanach Zjednoczonych prawo o kontroli broni palnej, przyjęte 32 lata temu w Waszyngtonie. Prawo to zabrania osobom prywatnym posiadania broni krótkiej oraz stanowi, że przechowywane w domach karabiny

czy strzelby nie mogą być nabite, natomiast muszą być schowane lub mieć zablokowane języki spustowe.

Poprzednio Sąd Najwyższy zajmował się drugą poprawką w 1939 r., ale wtedy nie doszło do jednoznacznego rozstrzygnięcia.