Minister sprawiedliwości Niemiec Heiko Maas zapowiedział w niedzielnym wydaniu "Die Welt" ("WamS") utworzenie specjalnej grupy roboczej ds. małżeństw zawieranych w RFN przez niepełnoletnich. Liczba takich małżeństw wzrosła w ostatnim czasie - pisze "WamS".

Minister sprawiedliwości Niemiec Heiko Maas zapowiedział w niedzielnym wydaniu "Die Welt" ("WamS") utworzenie specjalnej grupy roboczej ds. małżeństw zawieranych w RFN przez niepełnoletnich. Liczba takich małżeństw wzrosła w ostatnim czasie - pisze "WamS".
Zdj. ilustracyjne /F. Waldhäusl /PAP/EPA

Specjalna grupa robocza z udziałem władz na szczeblu krajów związkowych i federalnym ma działać od 5 września w Berlinie.

Według "WamS" liczba związków małżeńskich zawieranych w Niemczech przez dzieci znacząco wzrosła w ostatnim czasie, co gazeta tłumaczy masowym napływem migrantów, stosowaniem szariatu oraz tradycją podtrzymywaną przez mieszkające w Niemczech rodziny romskie. Z wyliczeń "Die Welt" wynika, że od 2015 roku zawarto w kraju ponad 1000 takich małżeństw.

Niemieckie prawo zezwala na wstępowanie w związek małżeński osobom, które ukończyły 18 lat. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza jednak, by granica ta była obniżona do 16 lat.

Za zlikwidowaniem wyjątku od reguły opowiedzieli się politycy partii chadeckich oraz socjaldemokratów z SPD, w tym przewodniczący parlamentarnej frakcji SPD Thomas Oppermann. W rozmowie z "WamS" powiedział on, że nowe, bardziej rygorystyczne prawo musi obejmować także nieletnich uchodźców, którzy muszą być informowani o przysługujących im prawach. Oppermann podkreślił, ze chodzi o prawo dziewcząt i młodych kobiet do stanowienia o sobie. Zwrócił też uwagę, że zawieranie małżeństw przez osoby niepełnoletnie w przypadku dziewcząt prowadzi często do wczesnego zachodzenia w ciążę i przerywania nauki w szkole.

Także Niemiecka Liga Ochrony Dzieci (DKSB) zaapelowała do rządu o podniesienie dolnej granicy wiekowej uprawniającej do zawierania małżeństwa do 18 lat. Szef tej organizacji Heinz Hilgers zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w prawie karnym, by "małżeństwa zawierane podczas religijnej lub społecznej ceremonii, a nie przed urzędem cywilnym, traktowane były jako małżeństwa zawierane pod przymusem, a więc jako przestępstwo".

Zaniepokojenie małżeństwami zawieranymi z udziałem osób niepełnoletnich w Niemczech wyraziła również agenda ONZ ds. dzieci, UNICEF.

(az)