Komisja Europejska ogłosiła, że kosztem 1 miliona euro sfinansuje powstanie unijnego rejestru ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. Rejestr będzie prowadzony na ogólnie dostępnej stronie internetowej.

Celem tej inicjatywy jest lepsze informowanie ośrodków badawczych o istniejących tzw. liniach embrionalnych komórek macierzystych. Obecnie w badaniach w krajach UE wykorzystuje się 81 takich linii.

Rejestr będzie odgrywał kluczową rolę w jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu istniejących linii komórek macierzystych i pomoże uniknąć niepotrzebnego tworzenia nowych - oświadczył unijny komisarz ds. badań i nauki Janez Potocznik. Jego zdaniem przyczyni się on także do wypracowania jednolitych międzynarodowych kryteriów standaryzacji tego rodzaju komórek, z korzyścią dla nowych metod terapii.

Polska nie weźmie udziału w rejestrze - wykorzystanie embrionalnych komórek macierzystych jest u nas zakazane.

Ludzkie komórki macierzyste są uważane przez naukowców za obiecujący trop w leczeniu takich schorzeń jak nowotwory, choroba Alzheimera czy Parkinsona. Większość z nich pobiera się od osób dorosłych, jednak w niektórych krajach w użyciu są komórki, które pobiera się z embrionów, co wyklucza ich dalszy rozwój.