Członkostwo Ukrainy w NATO będzie poprzedzone referendum ogólnonarodowym w tej sprawie - oświadczyła kancelaria prezydenta Wiktora Juszczenki.

W czasie, gdy będzie się ważyć sprawa wejścia Ukrainy do NATO (...) kwestia ta będzie poddana pod osąd referendum konsultacyjnego - powiedział zastępca szefa kancelarii

Juszczenki, Ołeksandr Czałyj. Dodał, że decyzja o wejściu do NATO powinna być podejmowana przez całe społeczeństwo.

We wtorek kancelaria Juszczenki opublikowała list do sekretarza generalnego NATO Jaapa de Hoop Scheffera, w którym prezydent, premier Julia Tymoszenko i przewodniczący parlamentu Arsenij Jaceniuk deklarują chęć Ukrainy do przyłączenia się do Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO na kwietniowym szczycie NATO w Bukareszcie.