​Każdy podejrzany na terenie Unii Europejskiej będzie miał prawo do kontaktu z adwokatem oraz do powiadomienia rodziny. Parlament Europejski miażdżącą większością głosów przyjął tę jednolitą zasadę.

Chodzi zarówno o taką sytuację, gdy Polak jest podejrzany np. w Wielkiej Brytanii o dokonanie przestępstwa, jak i taką, gdy tylko wszedł do holenderskiego baru, w którym wybuchła awantura i został wraz z innymi  zatrzymany.

Obecnie nie w każdym kraju Unii mógłby na takich samych warunkach skontaktować się z adwokatem. W niektórych krajach nie jest to np. możliwe podczas przesłuchania przez policję. Także dowody zebrane podczas obecności adwokata mają różny status w różnych krajach.

Osoby poszukiwane na podstawie europejskiego nakazu aresztowania mogą nie mieć natomiast dostępu do adwokata w kraju, w którym wydano nakaz, do czasu wydania ich do tego kraju. Podobne rozbieżności mogą występować w przypadku prawa osoby podejrzanej do poinformowania członka rodziny lub pracodawcy o swoim aresztowaniu. Może się zdarzyć, że podejrzanym systematycznie nie proponuje się możliwości skorzystania z tego prawa. Mogą z niego skorzystać dopiero na późniejszym etapie procedury.

Teraz każdy na terenie Unii będzie miał nie tylko prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego, ale będzie mógł kontaktować się z adwokatem od momentu zatrzymania przez policję do czasu zakończenia postępowania. Nowe przepisy gwarantują zapewnienie dostępu do adwokata od pierwszego etapu przesłuchania policyjnego oraz przez cały czas trwania postępowania karnego. Pozwolą na poufne spotkania z prawnikiem. Umożliwią też osobie podejrzanej skuteczne korzystanie ze swojego prawa do obrony.

Adwokat będzie mógł pełnić aktywną rolę podczas przesłuchań oraz sprawdzić warunki aresztu. Osoba podejrzana będzie też miała możliwość poinformowania co najmniej jednego członka rodziny lub pracodawcy o swoim aresztowaniu. Będzie też mogła skontaktować się z ambasadą lub konsulatem danego kraju. Osoby objęte europejskim nakazem aresztowania będą natomiast miały prawo do porady prawnej zarówno w kraju, w którym dokonano aresztowania, jak i w kraju, w którym nakaz wydano.

(MRod)