W wieku 102 lat zmarł szwajcarski chemik Albert Hofmann. Naukowiec znany był przede wszystkim jako odkrywca LSD, środka z grupy halucynogenów. Jak poinformowali bliscy znajomi chemika, Hofmann zmarł na atak serca w swym domu w Bazylei.

Hofmann prowadził badania nad budową chityny, z czego zrobił doktorat. W 1938 r. odkrył dietyloamid kwasu D-lizergowego, co doprowadziło do syntezy LSD-25 i odkrycia psychotropowych właściwości LSD.

Chemik był autorem ponad 100 prac naukowych, autorem lub współautorem wielu książek, w tym zatytułowanej „LSD – moje trudne dziecko”. Bronił w niej swego odkrycia, podkreślając, że wierzy w jego przydatność w badaniach nad pracą mózgu i w leczeniu takich schorzeń jak schizofrenia. W swej książce podkreślał również, że historia LSD pokazuje katastrofalne następstwa, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użycia substancji jako narkotyku.