Zastraszający wzrost przestępstw seksualnych wobec dzieci odnotowano w Wielkiej Brytanii. Do kwietnia 2014 zarejestrowano ich 31 tysięcy. To o 38 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Brytyjskie Towarzystwo Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci bije na  alarm. Według opublikowanych przez nie danych, statystycznie 85 dzieci molestowanych jest codziennie na Wyspach. Dane te odnoszą się głownie do Anglii i Walii, ale podobne przestępstwa w Irlandii Północnej i Szkocji równie z wskazują tendencje zwyżkowa.

Przewodniczący Ligi zaapelował na antenie BBC o większa czujność społeczeństwa i częstsze zgłaszanie przestępstw o charakterze  seksualnym popełnianych na dzieciach.

Większość ofiar z zestawienia za ubiegły rok nie ukończyła 16 roku życia, a ponad prawie 3 tys. zgłoszeń dotyczyło dzieci poniżej 5 lat. 

Od 2008 roku liczba przepadków molestowania seksualnego i gwałtów popełnianych na dzieciach wzrosła w Wielkiej Brytanii o połowę.

(mn)