Zniesienie amerykańskich wiz dla Polaków za liwkidację arsenału atomowego? Według szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego w Waszyngtonie "jest klimat", by te dwie sprawy połączyć. Istotny udział mają mieć w tym republikańscy senatorowie.

Zobacz również:

  • Podczas rozmowy w Lizbonie prezydent USA Barack Obama zaprosił prezydenta Polski do złożenia wizyty w Waszyngtonie. Miałoby do niej dojść w grudniu. Na szczycie NATO w Lizbonie Obama dwukrotnie: w piątek jak i w sobotę rano, rozmawiał krótko z Bronisławem Komorowskim. więcej

Administracji Obamy bardzo zależy, by do końca roku amerykański senat ratyfikował START - porozumienie Waszyngtonu z Moskwą o likwidacji części głowic nuklearnych. Brakuje do tego jednak głosów republikańskich senatorów. Jeden z nich George Voinovich zaproponował, by ratyfikację powiązać właśnie z wizami dla Polaków. A ostatnio szef polskiej dyplomacji poparł układ START. To jest propozycja senatora Voinovicha, ale mam subiektywne wrażenie, że administracja jest gotowa do rożnych kompromisów - mówił Radosław Sikorski.

Trzeba pamiętać, że wielu republikańskich senatorów ma powiązania z amerykańską polonią. Za każdym razem, gdy Polska może odegrać rolę także w polityce wewnętrznej ważnych krajów, to buduje nasz kapitał i powoduje, że możemy uzyskać przychylność w jeszcze ważniejszych dla nas sprawach - dodał Sikorski.

Optymistą w tej sprawie jest natomiast prezydent Bronisław Komorowski. Wydaje mi się, że ze strony amerykańskiej dadzą się zaobserwować konkretne działania, które mogą zmierzać do zmiany systemu wizowego w stosunku do Polski. Strona polska konsekwentnie te sprawę podnosi - powiedział w Lizbonie polski prezydent, który w grudniu leci do Waszyngtonu. Będzie więc miał możliwość przekonywania republikańskich senatorów do ratyfikacji układu rozbrojeniowego.