Dodatkową lekcję historii z zakresu II wojny światowej powinien odbyć co 20 Brytyjczyk. Aż 5 % z dorosłych mieszkańców wysp nie wierzy, że Holokaust naprawdę się wydarzył. Jak wynika z opublikowanego dziś sondażu 8 proc. ankietowanych uważa, natomiast, że skala masowej zagłady Żydów jest wyolbrzymiana.

Jedynym sposobem na walkę z tego rodzaju negacjonizmem i antysemityzmem jest prawda, opowiadam więc ludziom, co się wydarzyło, co widziałem i czego doświadczyłem. Edukacja jest ważna. Obawiam się, że jeśli zignorujemy przeszłość, historia się powtórzy - powiedział Steven Frank - więzień Holokaustu, zesłany do łącznie trzech obozów koncentracyjnych i jeden z zaledwie 93 dzieci ocalałych z obozu Theresienstadt - komentując wynik najnowszego sondażu opublikowanego dziś przez ośrodek Opinion Matters.

Badania zostały przeprowadzone na grupie ponad 2000 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii, a grupa osób została dobrana w taki sposób, by znalazły się w niej osoby reprezentatywne dla wszystkich dorosłych mieszkańców wysp. Niestety, wynik badań zleconych przez Holocaust Memorial Day Trust (HMDT) - organizację dobroczynną utworzoną przez rząd Wielkiej Brytanii w celu propagowania Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu - mocno zaskakują.

Blisko połowa (45 proc.) respondentów nie potrafiła udzielić odpowiedzi na pytanie, ilu Żydów zostało zamordowanych w czasie Holokaustu, a blisko jedna piąta (19 proc.) znacząco zaniżała ich liczbę do poniżej 2 milionów.

Mimo to, zdecydowana większość, ponad 80 proc. pytanych, deklarowała, że wiedza o Holokauście jest ważna oraz że z przeszłości da się wyciągać wnioski ważne także z punktu widzenia obecnych czasów. Ponad trzy czwarte (76 proc.) było zdania, że należy podejmować więcej działań na rzecz edukowania społeczeństwa o Zagładzie.

Holokaust zagroził samemu fundamentowi cywilizacji i ma skutki dla każdego z nas. Tak powszechna niewiedza, a nawet negacjonizm są szokujące - oceniła szefowa HMDT Olivia Marks-Woldman i podkreśliła, że Biorąc pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii wzrasta liczba przestępstw nienawiści, a na świecie toczy się wiele konfliktów grożących ludobójstwem, nasz świat może sprawiać wrażenie kruchego i słabego. Nie możemy pozostawać bezczynni.

Na istotną kwestię zwrócił także uwagę przedstawiciel HMDT oraz walczącej z rasizmem organizacji Hope Not Hate Joe Mulhall, który podkreślił, że wraz z upływem czasu coraz mniej będzie żyjących naocznych świadków Zagłady i dlatego ważne jest podtrzymywanie pamięci o Holokauście, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Opracowanie: