Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów poparł we wtorek wejście Słowacji do strefy euro. Europejska waluta zacznie obowiązywać u naszych południowych sąsiadów pierwszego stycznia. Słowacja będzie pierwszym krajem Europy Wschodniej, w którym narodową walutę zastąpi euro i czwartym z nowych krajów członkowskich po Słowenii, Cyprze i Malcie.

Za poparciem wejścia Słowacji do strefy euro było 579 posłów, 17 przeciw, a 86 wstrzymało się od głosu. Po konsultacji PE rozszerzenie strefy euro musi być formalnie zatwierdzone przez szefów państw i rządów krajów Unii Europejskiej na szczycie w czwartek-piątek w Brukseli. Ostateczną decyzję, wraz z kursem wymiany słowackiej korony na euro, ogłoszą ministrowie finansów UE w lipcu.

W maju Komisja Europejska uznała, że Słowacja spełniła opisane w traktacie z Maastricht warunki konwergencji. Zgodnie z nimi, by wejść do strefy euro, każde państwo musi m.in. mieć deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz inflację nie wyższą niż o 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie była ona najniższa. Słowacja zostanie 16. członkiem strefy euro.