W Neapolu rozbito wielki gang fałszerzy euro. Według prokuratorów to ta grupa przestępcza stoi za sfałszowaniem 90 procent fałszywych banknotów będących w obiegu na świecie. Aresztowano 29 osób.

Do Napoli Group należało 11 mniejszych organizacji przestępczych parających się procederem podrabiania banknotów i monet europejskiej waluty. Każda z nich miała inne zadanie; od produkcji pieniędzy po ich składowanie, transport i wprowadzanie do obiegu.

Członkowie tego gangu byli w kontakcie z przestępcami z wielu krajów europejskich. Uczyli ich, jak podrabiać banknoty. Były one rozprowadzane zarówno w Europie, jak i w kilku krajach Afryki.

Odkryto nielegalną drukarnię koło Neapolu i "mennicę" niedaleko Rzymu. Banda produkowała nawet nieistniejące banknoty o nominale 300 euro, które rozprowadzano potem w Niemczech. 

(mpw)