Ponad jedna trzecia ankietowanych mieszkańców Federacji Rosyjskiej (37 proc.) uważa, że Rosja pozostanie wielką potęgą, z nich 29 proc. sądzi że stanie się tak w ciągu najbliższych 15-20 lat. 10 proc. Rosjan uważa, że priorytetem ich państwa powinien być wzrost dobrobytu obywateli i dobre relacje z sąsiadami.

Ponad jedna trzecia ankietowanych mieszkańców Federacji Rosyjskiej (37 proc.) uważa, że Rosja pozostanie wielką potęgą, kolejne 29 proc. sądzi, że kraj osiągnie ten stan w ciągu najbliższych 15-20 latach. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), którego wyniki opublikowano w poniedziałek.

Nieco mniej Rosjan jest przekonanych, że w najbliższej przyszłości Rosja nie będzie wielkim mocarstwem, tak sądzi 26 proc. badanych.

Prawie co trzeci respondent (31 proc.) zgadza się, że Rosja powinna przywrócić sobie status "mocarstwa", jaki posiadał Związek Radziecki. Częściej tak uważają mężczyźni (35 proc.)w wieku 35-44 lat (37 proc.), 45-60 lat i starsi (34-35 proc.)

Prawie połowa Rosjan zgadza się, że Rosja powinna dążyć do znalezienia się w grupie 10-15 krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczo i wpływowych politycznie na świecie (44 proc.), częściej tak uważają osoby w wieku 18-24 (51 proc.) i 25-34 lata (50 proc.)

Co dziesiąty Rosjanin sądzi, że Rosja nie powinna dążyć do żadnych globalnych celów, a 6% widzi cel Rosji w zdobyciu przywództwa w przestrzeni poradzieckiej.

9 proc. respondentów uważa za priorytet Rosji rozwój gospodarki i wsparcie biznesu, by Rosja stała się bogatym krajem i miała dobre relacje z innymi krajami. Według ich opinii Rosja w XXI wieku powinna dążyć przede wszystkim do dobrostanu i wysokiego standardu życia (12 proc.), rozwoju polityki społecznej i poprawy życia ludzi (11 proc.), a także powinna utrzymywać pokojowe stosunki z innymi krajami, nie tworzyć nowych konfliktów, powinna też mniej pieniędzy wydawać na broń (10%).

Badania zostały przeprowadzona 2 września 2020 roku. Wzięło w nich udział 1,6 tys. Rosjanek i Rosjan w wieku powyżej 18 lat.