Rosja na pewno nie dopuści, aby na czele ONZ stanął człowiek, przy którym ochłodzenie stosunków polsko-rosyjskich stało się bez mała nieodwracalne – napisał rosyjski dziennik „Gazieta”, nawiązując do deklaracji prezydenta Kwaśniewskiego o gotowości do kandydowania na sekretarza generalnego ONZ.

Moskiewski dziennik zauważa, że Aleksander Kwaśniewski w wyborach na sekretarza generalnego ONZ może liczyć na poparcie Stanów Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii i Francji.

Kandydaturze tej sprzeciwi się natomiast „zacięta przyjaciółka” Rosja, która długo nie zapomni Polsce przegranej bitwy o Kijów w trakcie pomarańczowej rewolucji. Oliwy do ognia dolało wtedy stwierdzenie Kwaśniewskiego o tym, że „Ukraina bez Rosji” jest lepsza, niż „Ukraina z Rosją”. „Gazieta” przypomina, że po tej wypowiedzi, nawet Władimir Putin nie potrafił zachować zimnej krwi.