Ptasią grypę wykryto u padłej kaczki, znalezionej we wschodniej Francji. Nie wiadomo jeszcze z pewnością, czy ptak był zakażony wyjątkowo groźnym szczepem H5N1. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa zakłada jednak, że jest to bardzo prawdopodobne.

Wiadomo już, że ptak był zarażony odmianą H5; pobrane od niego próbki będą poddawane dalszym badaniom.

W doniesieniach na temat kolejnych przypadków ptasiej grypy pojawiają się nazwy szczepów. Występujące w nich litery - H i N - nawiązują do antygenów znajdujących się na powierzchni wirusa. H oznacza hemaglutyninę, zaś N – neuraminidazę. Istnieje kilkanaście ich odmian, a kombinacja dwóch antygenów decyduje o agresywności wirusa.