W tym roku w Portugalii skazano rekordową liczbę osób oskarżonych o pedofilię. Zgodnie z danymi resortu sprawiedliwości od stycznia do sierpnia zapadło 1096 wyroków.

Do elektronicznego rejestru danych pedofilów wprowadzane są w Portugalii nazwiska osób skazanych za wykorzystywanie seksualne dzieci, a także za przygotowywanie i dystrybucję pornografii z udziałem nieletnich.

W marcu 2015 r., po ponad roku prac legislacyjnych, centroprawicowy rząd Pedra Passosa Coelho zatwierdził na posiedzeniu rady ministrów utworzenie rejestru skazanych za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Dostęp do niego, poza organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, mają też rodzice dzieci do lat 16.

Wbrew pierwotnej wersji projektu rodzice nie uzyskali nieograniczonego dostępu do rejestru pedofilów. Informacje w nim zawarte mogą być im udostępnione tylko w przypadku poważnych przesłanek, że ich dziecko padło ofiarą konkretnej osoby. Każdy z przypadków udostępniania rodzicom danych ze spisu pedofilów jest rozpatrywany przez sąd.

Spis agresorów seksualnych dostępny jest na każdym komisariacie portugalskiej policji.

Rozporządzenie portugalskiego rządu o utworzeniu rejestru pedofilów wprowadziło też zakaz podejmowania przez agresorów seksualnych pracy zarobkowej lub w charakterze wolontariusza w miejscach umożliwiających bezpośrednie i regularne kontakty z dziećmi.

(mal)