Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybierze dziś w tajnym głosowaniu pięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Po tym, jak w ubiegłym roku wycofała się Bułgaria, jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej (EEG) jest Polska. Teoretycznie więc możemy być spokojni o wybór, ale - jak zastrzegał szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski - "nigdy do końca nie można być spokojnym".

Oczywiście nigdy do końca nie można być spokojnym, oczywiście wszystkie scenariusze mogą być zrealizowane - ale jak do tej pory patrzę optymistycznie - mówił obecny w Nowym Jorku Witold Waszczykowski.

Równocześnie jednak zastrzegł: W kilku grupach są kandydaci, którzy nie mają rywali - właśnie ze względu na to istnieje niebezpieczeństwo, że część ambasadorów może uznać, że jest to już formalność, i może nie pojawić się na głosowaniach - nawet kilkudziesięciu może nie być.

Co więcej, jak zauważa amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, głosowanie jest tajne i choć przedstawiciele różnych państw składali deklaracje głosowania za kandydaturą Polski, to aż do momentu rozstrzygnięcia nie możemy być pewni, jak się ostatecznie zachowają.

Poza Polską, która w Radzie Bezpieczeństwa ONZ miałaby zastąpić Ukrainę, o niestałe członkostwo w RB ubiegać się będą jeszcze cztery państwa reprezentujące swoje regiony: Kuwejt, który miałby zająć miejsce Japonii (Grupa Azji i Pacyfiku), Peru na miejsce Urugwaju (Grupa państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów) oraz Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwinea Równikowa, ubiegające się w Grupie Afrykańskiej o miejsca zwalniane przez Senegal i Egipt.

Spośród wszystkich kandydujących państw jedynie Gwinea Równikowa nie zasiadała jeszcze w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska zasiadała w niej już pięciokrotnie, Peru czterokrotnie, Wybrzeże Kości Słoniowej dwukrotnie, a Kuwejt przez jedną kadencję.

Zgromadzenie Ogólne przeprowadzi także wybory uzupełniające w grupie państw Europy Zachodniej i Innych (WEOG): jedynym kandydatem z tego regionu jest obecnie Holandia, co wynika z porozumienia tego kraju z Włochami o podzieleniu się dwuletnią kadencją. Holandia zasiadała w RB już pięciokrotnie.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 państw. Jej stałymi członkami, którzy posiadają prawo weta, są: Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Rosja. Pozostałych 10 członków Rady Zgromadzenie Ogólne wyłania w głosowaniu na dwuletnie kadencje.

Kandydaci starający się o niestałe członkostwo w RB muszą zdobyć poparcie dwóch trzecich państw należących do Zgromadzenia Ogólnego i uczestniczących w wyborach. Jeśli biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich 193 państw ONZ, musi to być 129 głosów.

W przypadku, gdyby za pierwszym razem kraj ubiegający się o status członka nie zdobył wystarczającego poparcia, procedura będzie powtórzona. W razie konieczności może zostać również wysunięta inna kandydatura.

Polska zgłosiła swoją kandydaturę do RB w 2009 roku, a kampanię wyborczą prowadziła pod hasłem "Solidarność - Odpowiedzialność - Zaangażowanie".


(e)