Tymczasowy rząd powołany przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa "jest sprzeczny z demokracją" – twierdzi irański wiceminister spraw zagranicznych Mehdi Mostafawi. Nowy rząd został utworzony po przejęciu przez Hamas kontroli nad Strefą Gazy

Utworzenie palestyńskiego rządu jest sprzeczne z demokracją i uwypukla napięcia polityczne w Autonomii Palestyńskiej. Doradzaliśmy zawsze wszystkim ugrupowaniom palestyńskim prowadzenie rozmów, aby wzmocnić rząd Ismaila Hanije, gdyż sądzimy, że działania, które osłabiają ten rząd, nie są korzystne – mówi Mostafawi.

W rządzie Hanije zasiadali członkowie radykalnego ugrupowania Hamas. Został on rozwiązany 14 czerwca przez prezydenta Abbasa, stojącego na czele ruchu Fatah. Szefem rządu tymczasowego został niezależny deputowany Salam Fayyad.

Fatah jest ruchem rywalizującym z Hamasem i uważanym za umiarkowany. W ostatnich dniach, po kolejnej fali walk, Hamas przejął kontrolę nad Strefą Gazy. Fatah i siły wierne Abbasowi kontrolują drugą część Autonomii - Zachodni Brzeg Jordanu.